Guangzhou Ascend

Micro Heat Pipe Injection ၊
Micro Heat Pipe Injection ၊
5G ကွန်ရက်ခေတ်ရောက်လာပြီဖြစ်ပြီး မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူအများစုသည် 5G မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသစ်များကို စတင်ထုတ်လုပ်လာကြသည်။ သမားရိုးကျ 4G မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ပါဝါသုံးစွဲမှုသည် လက်ရှိ 4G ကွန်ရက်ဖုန်းထက် 2.5 ဆဖြစ်သ
 1